Büntetőjog


Irodánk a büntetőjog területén teljes körű védelmet nyújt önnek annak érdekében, hogy az eljárás megindulását követően szakszerű védelméről gondoskodhasson

 Gyermekvédelem


Gyámhivatalok, bíróságok előtt segítjük a gyermekeket és szüleiket jogaik érvényesítésében  a védelembe vételi-, ideiglenes elhelyezési- és nevelésbe vételi eljárásokban.

 Büntetőeljárás


Bárki könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy akár sértettként, akár gyanúsítottként, vádlottként egy büntetőeljárás érintettjévé válik.


 

 Családjog


Szakképzett ügyvédek közreműködésével bármilyen családjogi ügyben peres vagy peren kívüli eljárásban vállaljuk ügyfeleink képviseletét.

 

Üdvözöljük a Lőrik Ügyvédi Iroda honlapján!


Dr. Lőrik József Balázs vagyok, védőügyvéd, büntetőjogász. Bárki könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy akár vádlottként, gyanúsítottként, akár akár sértettként egy büntetőeljárás érintettjévé válik. A legtöbb ember számára ez egy egyszeri, de legalábbis egy nagyon ritkán előforduló élethelyzet, melyről ügyfeleink többsége korlátozott információkkal rendelkezik. A büntetőeljárásban egy egész állami apparátus áll szemben a gyanúsítottal vagy a vádlottal. Ezt az erőfölényt hivatott ellensúlyozni a védőügyvéd. A büntetőeljárásban a büntető ügyvéd az a személy, aki mindvégig ügyfelei érdekének szem előtt tartásával jár el. Irodánk magas színvonalú ügyvédi szolgáltatást nyújt elsősorban a büntetőjogra specializálódva.

Teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak. Több mint 10 éve túlnyomórészt büntetőjoggal foglalkozunk. A büntetőeljárás érintettje lehet valaki  sértettként, terheltként (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőként is. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni. Így a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően, büntető ügyvéd segítségével azonnal fel lehet állítani. Irodánk  a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az Ügyfeleink érdekében.

büntetőügyvéd

Lőrik Ügyvédi Iroda - büntető ügyvéd

 

Mikor szükséges védőügyvéd, büntető ügyvéd közreműködése?


A védőügyvéd (büntető ügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) jelenléte a büntetőeljárás során már - a védekezési stratégiát is meghatározó - kezdeti szakaszban is indokolt, mi több szükségszerű. A nyomozati szakasz olyan kritikus része az eljárásnak, ahol leginkább szükség van a professzionális jogi tanácsra és támogatásra. A gyanúsítotti kihallgatás körülményei komoly pszichikai nyomást jelentenek a terheltre nézve, nem ritkán a kiszolgáltatottság érzetét keltve. Fontos megjegyezni, hogy mindazon nyilatkozatok, amelyeket a gyanúsított a kihallgatása során tesz a büntetőeljárásban bizonyítékként használható fel, akár ellen is. A kihallgatáson a büntető ügyvéd jelenléte kiemelkedő fontosságú. A védő jelenléte garantálja az eljárási szabályok, valamint a terhelti jogok és érdekek maradéktalan érvényesülését.

Ha tehát Önt büntetőeljárásban tanúként vagy gyanúsítottként ki akarják hallgatni, akkor célszerű minél előbb a büntetőjogban jártas büntető ügyvéd (védőügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) segítségét igénybe venni. Ahogy akár egy kisebb betegség esetén is szakképzett orvoshoz fordulunk a hatékony segítségért, úgy ne sajnáljuk a pénzt és az időt arra, hogy az ellenünk folyó a büntetőeljárásban szakértő (azaz büntetőügyvéd) segítségét vegyük igénybe. Ilyen esetben soha nem maradhatunk egyedül a paragrafusok útvesztőjében.

büntetőjogász

Büntetőjogász - Lőrik Ügyvédi Iroda

 

Nincs sablonos ügy


Nincs két ugyanolyan büntetőeljárás. Minden büntetőeljárás egyedi, minden ügyfél más, ugyanakkor számunkra egyaránt fontos. Miután Ön feltárta előttünk azokat a tényeket, adatokat, amelyek a büntetőeljárásban a védelem ellátásához elengedhetetlenül szükségesek, mi kialakítjuk a védekezési stratégiát, hogy a lehető legkedvezőbb eredményt lehessen elérni.

 

A védelemhez való jog:


A büntetőeljárásban a terheltnek (gyanúsítottnak, vádlottnak) joga van ahhoz, hogy saját magát megvédje, de ahhoz is, hogy védelme érdekében az általa választott büntető védőt, védőügyvédet vegye igénybe. A védelemhez való jog fontossága többek között abban rejlik, hogy a terhelt és a hatóságok viszonyában a hatóság erőfölényét hivatott ellensúlyozni.

védőügyvéd

Lőrik Ügyvédi Iroda - védőügyvéd

 

A büntető ügyvéd feladata:


A büntető ügyvéd (védőügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) segíti a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) abban, hogy a vele szemben folyó büntetőeljárásban a gyanúsítást, a vád tárgyát megismerje, arról álláspontját kifejthesse, a gyanúsítással, váddal szembeni érveit felhozhassa, a hatóságok tevékenységével kapcsolatos észrevételeit és indítványait előterjeszthesse. A terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szintén a büntető ügyvéd szorgalmazza, mint ahogy a  terhelt jogszabályokban biztosított egyéb jogait érvényesítését is a büntető ügyvéd hivatott elősegíteni. A büntetőjogi normák csak egy része tekinthető egyszerűnek, a jogszabályok értelmezése sok esetben bonyolult. Néha olyannyira, hogy egy kérdés megítélésében nem csak a büntető ügyvédek, hanem még a bíróságok véleménye is megoszlik. Vitatott, hogy bűncselekménynek minősül-e 11 éves leánygyermek szájának megcsókolása; lopást valósít-e meg, aki más wifi hálózatára rácsatlakozik; közokirathamisítást követ-e el, aki olyan címre jelentkezik be, ahol nem lakik.

Az egyes kérdésekben való állásfoglalást tovább nehezíti a büntető-jogszabályok gyakori változása, ami alapján korábbi biztosnak vélt ismereteink meghaladottá válnak. Az új büntetőkódex alapján pl. kevesebbet kell inni az ittas járművezetéshez, bűncselekménynek számít a tanúvallomás megtagadása, a hálapénz elfogadása több esetben minősül vesztegetésnek. Ugyanakkor több esetben lehet lelőni a kertünkbe bemászó tolvajt, a gyermekek már alacsonyabb életkortól is büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Erre figyelemmel, ha Ön megbízható tájékoztatást szeretne (tervezett) magatartása büntetőjogi következményei felől, akkor érdemes szakemberhez, azaz büntető ügyvédhez fordulnia.

Önnek azonnal büntető ügyvédre van szüksége? 

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT! 

Hétvégén is! 

office@lorik.hu

06 70 947 9950 

06 70 434 8763

Lőrik Ügyvédi Iroda

Lőrik Ügyvédi Iroda

 

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?


Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntető ügyvéd segítségét.

A honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Lőrik Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint. Ezek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

büntető ügyvéd

Lőrik Ügyvédi Iroda

Hírek

Túlélőkészlet zsarolás vádlottjainak (1/31/2020) - Hogy mi a zsarolás, az mindenki számára ismert: bűnügyi filmek közhelyes jelenete, amikor egy gengszter felkeres egy helyi családi vállalkozást,… ...
Mit tehet állatkínzás ellen? (1/23/2020) - Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, annak védelme pedig éppen ezért alapvető kötelessége mindannyiunknak. Ez a… ...
Ignace Delaet, the youngest intern of Lőrik Law Office (4/21/2018) - Internship I am currently studying at French school of Budapest where I decided to have my 3 day long mandatory… ...
körözött személyek listája 2018 Körözött személyek listája (4/5/2018) - Mi az a körözött személyek listája 2018-ban? A körözött személyek listája (közérdekből nyilvános körözések), tulajdonképpen a rendőrség hivatalos oldalán található nyilvános,… ...

Munkatársak

dr. Lőrik József Balázs
dr. Lőrik József Balázs

ügyvéd

Büntetőjogra szakosodott tapasztalt ügyvédként ellátom képviseletét – akár sértett, akár terhelt – a büntetőeljárás során.

dr. Lőrincz Ágnes
dr. Lőrincz Ágnes

ügyvéd

Családjogra szakosodott ügyvédként megértő környezetben nyújtok jogi segítséget ügyfeleink részére.

dr. Pinczés Ferenc
dr. Pinczés Ferenc

ügyvédjelölt

Elsősorban a büntetőjog területén segítem ügyfeleinket ügyvédjelöltként.

Varga Tamás
Varga Tamás

joghallgató, gyakornok

Az irodában gyakornokként dolgozom egyetemi tanulmányaim mellett, segítve az ügyvédek munkáját.