Büntetőjog


Irodánk a büntetőjog területén teljes körű védelmet nyújt önnek annak érdekében, hogy az eljárás megindulását követően szakszerű védelméről gondoskodhasson


Tovább

 Gyermekvédelem


Gyámhivatalok, bíróságok előtt segítjük a gyermekeket és szüleiket jogaik érvényesítésében  a védelembe vételi-, ideiglenes elhelyezési- és nevelésbe vételi eljárásokban.

Tovább

 Büntetőeljárás


Bárki könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy akár sértettként, akár gyanúsítottként, vádlottként egy büntetőeljárás érintettjévé válik.


Tovább

 Családjog


Szakképzett ügyvédek közreműködésével bármilyen családjogi ügyben peres vagy peren kívüli eljárásban vállaljuk ügyfeleink képviseletét.


Tovább

Üdvözöljük a Lőrik Ügyvédi Iroda honlapján!

 

Irodánk magas színvonalú ügyvédi szolgáltatást nyújt elsősorban a büntetőjogra specializálódva de a szabálysértési jog  területén is. Teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak. Több mint 10 éve túlnyomórészt büntetőjoggal foglalkozunk. A büntetőeljárás érintettje lehet valaki  sértettként, terheltként (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőként is. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni. Így a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően, büntető ügyvéd segítségével azonnal fel lehet állítani. Irodánk  a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az Ügyfeleink érdekében.

A társadalmi együttélés fenntartásához szükség van magatartási szabályokra. Ezek az egyes emberek életét, testi épségét, szabadságát, vagyonát, a közrendet és a közbiztonságot garantálják. A különféle érdek harmonikus kiegyenlítését szolgáló magatartási szabályok betartatásának egyik legősibb módja, hogy azok megsértése esetére az államhatalom büntetést helyez kilátásba, azaz büntetőjogot alkot.

 

Mikor szükséges védőügyvéd, büntető ügyvéd közreműködése?

 

A védőügyvéd (büntető ügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) jelenléte a büntetőeljárás során már - a védekezési stratégiát is meghatározó - kezdeti szakaszban is indokolt, mi több szükségszerű. A nyomozati szakasz olyan kritikus része az eljárásnak, ahol leginkább szükség van a professzionális jogi tanácsra és támogatásra. A gyanúsítotti kihallgatás körülményei komoly pszichikai nyomást jelentenek a terheltre nézve, nem ritkán a kiszolgáltatottság érzetét keltve. Fontos megjegyezni, hogy mindazon nyilatkozatok, amelyeket a gyanúsított a kihallgatása során tesz a büntetőeljárásban bizonyítékként használható fel, akár ellen is. A kihallgatáson a büntető ügyvéd jelenléte kiemelkedő fontosságú. A védő jelenléte garantálja az eljárási szabályok, valamint a terhelti jogok és érdekek maradéktalan érvényesülését.

Ha tehát Önt büntetőeljárásban tanúként vagy gyanúsítottként ki akarják hallgatni, akkor mindenképpen vegye igénybe büntető jogban jártas büntető ügyvéd (védőügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) segítségét. Ahogy akár egy kisebb betegség esetén is szakképzett orvoshoz fordulunk a hatékony segítségért, úgy ne sajnáljuk a pénzt és az időt arra, hogy az ellenünk folyó a büntetőeljárásban szakértő (azaz büntetőügyvéd) segítségét vegyük igénybe. Ilyen esetben soha nem maradhatunk egyedül a paragrafusok útvesztőjében.

 

Nincs sablonos ügy

 

Nincs két ugyanolyan büntetőeljárás. Minden büntetőeljárás egyedi, minden ügyfél más, ugyanakkor számunkra egyaránt fontos. Miután Ön feltárta előttünk azokat a tényeket, adatokat, amelyek a büntetőeljárásban a védelem ellátásához elengedhetetlenül szükségesek, mi kialakítjuk a védekezési stratégiát, hogy a lehető legkedvezőbb eredményt lehessen elérni.

 

A védelemhez való jog:

 

A büntetőeljárásban a terheltnek (gyanúsítottnak, vádlottnak) joga van ahhoz, hogy saját magát megvédje, de ahhoz is, hogy védelme érdekében az általa választott büntető védőt, védőügyvédet vegye igénybe. A védelemhez való jog fontossága többek között abban rejlik, hogy a terhelt és a hatóságok viszonyában a hatóság erőfölényét hivatott ellensúlyozni.

 

A büntető ügyvéd feladata:

 

A büntető ügyvéd (védőügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) segíti a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) abban, hogy a vele szemben folyó büntetőeljárásban a gyanúsítást, a vád tárgyát megismerje, arról álláspontját kifejthesse, a gyanúsítással, váddal szembeni érveit felhozhassa, a hatóságok tevékenységével kapcsolatos észrevételeit és indítványait előterjeszthesse. A terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szintén a büntető ügyvéd szorgalmazza, mint ahogy a  terhelt jogszabályokban biztosított egyéb jogait érvényesítését is a büntető ügyvéd hivatott elősegíteni. A büntetőjogi normák csak egy része tekinthető egyszerűnek, a jogszabályok értelmezése sok esetben bonyolult. Néha olyannyira, hogy egy kérdés megítélésében nem csak a büntető ügyvédek, hanem még a bíróságok véleménye is megoszlik. Vitatott, hogy bűncselekménynek minősül-e 11 éves leánygyermek szájának megcsókolása; lopást valósít-e meg, aki más wifi hálózatára rácsatlakozik; közokirathamisítást követ-e el, aki olyan címre jelentkezik be, ahol nem lakik.

Az egyes kérdésekben való állásfoglalást tovább nehezíti a büntető-jogszabályok gyakori változása, ami alapján korábbi biztosnak vélt ismereteink meghaladottá válnak. Az új büntetőkódex alapján pl. kevesebbet kell inni az ittas járművezetéshez, bűncselekménynek számít a tanúvallomás megtagadása, a hálapénz elfogadása több esetben minősül vesztegetésnek. Ugyanakkor több esetben lehet lelőni a kertünkbe bemászó tolvajt, a gyermekek már alacsonyabb életkortól is büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Erre figyelemmel, ha Ön megbízható tájékoztatást szeretne (tervezett) magatartása büntetőjogi következményei felől, akkor érdemes szakemberhez, azaz büntető ügyvédhez fordulnia.

 

Mit tudhat meg az konzultáció keretében?

 

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntető ügyvéd segítségét.

A honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Lőrik Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint. Ezek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

BEMUTATKOZÁS, BÜNTETŐ ÜGYVÉD, VÉDŐÜGYVÉD, BÜNTETŐVÉDŐ, BÜNTETŐJOGÁSZ

Hírek

Szülői felügyeleti jog gyakorlása Reintegrációs őrizet, alkalmazásának feltételei (7/12/2017) - Mi az a reintegrációs őrizet? A reintegrációs őrizet a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését elősegítő új jogintézmény a büntetés-végrehajtási jogban. 2015. április ...
Válás válóper bontóper Reintegrációs őrizet szabályai (5/20/2017) - A reintegrációs őrizet szabályainak módosulása A reintegrációs őrizet szabályozása 2017. január 1. napjától megváltozott a. Az új szabályozás elítéltek számára ...
A 10 legnagyobb gyermekjogi botrány 2016-ban (4/21/2017) - A 10 LEGNAGYOBB GYERMEKJOGI BOTRÁNY 2016-BAN DECEMBER 28. | GYSZ Sajnos sokkal több botrányos ügy volt, nem csupán tíz, de ezek, ...
2017-ben a bejegyzett élettársakat is megilleti az öröklési illeték kedvezmény (3/23/2017) - Bejegyzett élettársak adózása Az alapvető jogok országgyűlési biztosa a Háttér Társaság nevezetű szervezet felkérésére a vizsgálódása következtében jelentést írt arról, ...

Munkatársak

dr. Lőrincz Ágnes
dr. Lőrincz Ágnes

ügyvéd

Családjogra szakosodott ügyvédként megértő környezetben nyújtok jogi segítséget ügyfeleink részére.

dr. Lőrik József Balázs
dr. Lőrik József Balázs

ügyvéd

Büntetőjogra szakosodott tapasztalt ügyvédként ellátom képviseletét – akár sértett, akár terhelt – a büntetőeljárás során.

dr. Pinczés Ferenc
dr. Pinczés Ferenc

ügyvédjelölt

Elsősorban a büntetőjog területén segítem ügyfeleinket ügyvédjelöltként.

Varga Tamás
Varga Tamás

joghallgató, gyakornok

Az irodában gyakornokként dolgozom egyetemi tanulmányaim mellett, segítve az ügyvédek munkáját.