A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket a Büntető törvénykönyv az egészséget veszélyeztető bűncselekmények kötött szabályozza. Ennek oka, hogy a bűncselekmény jogi tárgya az emberi egészség védelméhez fűződő társadalmi érdek. A kábítószerekkel való tevékenység első hazai büntetőjogi reagálása (a Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről szóló 1930. évi XXXVII. törvény 3. §-a) óta számtalan változáson ment keresztül magának a szabályozásnak a szemlélete, és annak súlypontja is. Megfigyelhető a büntetőjogi fenyegetettség egyre szélesedő kiterjesztése, illetve a különböző nemzetközi egyezményekhez való igazodás. A Btk. 176-184. §-aiban található szabályozás is alapvetően a nemzetközi egyezményeknek és uniós jogi aktusoknak, mindenekelőtt a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elősegítése, kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, büntető ügyvéd büntetőügyvéd, védőügyvéd