Ha foglalkoztatja a válás gondolata, vagy már eldöntötte, hogy válni szeretne – különösen akkor, ha a házasságából gyermekek is születtek – könnyen kilátástalannak érezheti életét. Hiiggye el, nem csak Ön éli át, ezt az érzelmileg és anyagilag megterhelő és helyzetet. Tudnia kell, hogy nem csak Ön van ebben a helyzetben. Ma Magyarországon a házasságok csaknem háromnegyede válással végződik. Ha az élettársi kapcsolatokat is figyelembe vesszük, a kapcsolatok felbomlási aránya ennél is magasabb.

Ha családjogi ügyvédre van szüksége, irodánkban a megváltozott jogszabályi háttérhez alkalmazkodva segítjük végig Önt a válás jogi folyamatán. Megértő, empatikus környezetben meghallgatjuk és tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy az adott ügyben és az Önt érdekében milyen jogi lehetőségek állnak a rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a válás egy nagyon megrázó, nyomasztó élethelyzet sok esetben szükség van külső szakember igénybevételére, aki lelki síkon nyújt támogatást. Kapcsolatban állunk más mediátor irodával, illetve pszichológusi és életmód tanácsadó szakemberek ajánlásával tudunk Önnek segíteni. A válás járulékos kérdéseivel – szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás, tartásdíj, lakáshasználat, vagyonjoggal kapcsolatos problémák tisztázása, rendezése – összefüggő eljárásokban segítünk Önnek jogai érvényesítésében annak érdekében, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb megoldást. A gyermekvédelem területén is ellátjuk ügyfeleink képviseletét a gyámhivatali, családsegítői szolgálatok előtt folyó eljárásokban.

A 2014. március 15-től hatályos új polgári törvénykönyv (Ptk.) családjogi könyve több jelentős változást hozott a családjog területén. Változtak többek  között a gyermekelhelyezés (szülői felügyelet) szabályai, a tartásdíjakkal kapcsolatos rendelkezések, a házassági vagyonjogi szabályok, illetve az élettársi kapcsolatok szabályozása is kiszélesedett. Az élettársi kapcsolat családjogi vonatkozásai a Családjogi könyvben, azaz a Ptk. IV. könyvében, még a vagyonjogi kérdések a Kötelmi, azaz a Ptk. VI. könyvében kerültek elhelyezésre. Az új Ptk.  jogszabályi szintre emelte a szülők közötti együttműködés kötelezettségét, és a nemzetközi jogszabályokkal is összhangban kiemelte a szülői felelősség fontosságát. Az új jogszabály több helyen is kimondja, hogy a gyermeknek joga van a saját életébe beleszólni, azaz a véleményét – korára és az érettségére tekintettel – megfelelő súllyal figyelembe kell venni. Több családjogi alapelvet is megfogalmaz a törvény, ezek a régi szabályokban külön nem kerültek kifejtésre.

A családjogi perekben a gyermeket érintő egyik legfontosabb kérdés a szülői felügyeleti jog rendezése, amelyet a régi Ptk. gyermekelhelyezésnek nevezett. Az új intézményt a tapasztalatok szerint még mindig kevesen ismerik, az nem ment át a köztudatba.  A szülői felügyeleti jog rendezése során a legfőbb szempont mindig az, hogy a gyermek érdeke ne sérüljön. A különélő szülőnek a gyermekével való kapcsolattartás a joga és kötelesség is lett, a gyermeknek pedig joga. A kapcsolattartás rendezésének új módja az úgynevezett „váltott elhelyezés”, ami lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy a kiskorú gyermek – a felek megállapodása szerinti váltásban – ugyanannyi időt töltsön mindkét szülőnél.

Önnek családjogi ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a házasság felbontása során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett családjogi ügyvéd segítségét.