A 2014. március 15-től hatályos új polgári törvénykönyv (Ptk.) családjogi könyve több jelentős változást hozott a családjog területén. Változtak többek  között a gyermekelhelyezés (szülői felügyelet) szabályai, a tartásdíjakkal kapcsolatos rendelkezések, a házassági vagyonjogi szabályok, illetve az élettársi kapcsolatok szabályozása is kiszélesedett. Az élettársi kapcsolat családjogi vonatkozásai a Családjogi könyvben, azaz a Ptk. IV. könyvében, még a vagyonjogi kérdések a Kötelmi, azaz a Ptk. VI. könyvében kerültek elhelyezésre. Az új Ptk.  jogszabályi szintre emelte a szülők közötti együttműködés kötelezettségét, és a nemzetközi jogszabályokkal is összhangban kiemelte a szülői felelősség fontosságát. Az új jogszabály több helyen is kimondja, hogy a gyermeknek joga van a saját életébe beleszólni, azaz a véleményét – korára és az érettségére tekintettel – megfelelő súllyal figyelembe kell venni. Több családjogi alapelvet is megfogalmaz a törvény, ezek a régi szabályokban külön nem kerültek kifejtésre.

A családjogi perekben a gyermeket érintő egyik legfontosabb kérdés a szülői felügyeleti jog rendezése, amelyet a régi Ptk. gyermekelhelyezésnek nevezett. Az új intézményt a tapasztalatok szerint még mindig kevesen ismerik, az nem ment át a köztudatba.  A szülői felügyeleti jog rendezése során a legfőbb szempont mindig az, hogy a gyermek érdeke ne sérüljön. A különélő szülőnek a gyermekével való kapcsolattartás a joga és kötelesség is lett, a gyermeknek pedig joga. A kapcsolattartás rendezésének új módja az úgynevezett „váltott elhelyezés”, ami lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy a kiskorú gyermek – a felek megállapodása szerinti váltásban – ugyanannyi időt töltsön mindkét szülőnél.

Irodánkban a megváltozott jogszabályi háttérhez alkalmazkodva segítjük végig ügyfeleinek a válás jogi folyamatán. Megértő, empatikus környezetben meghallgatjuk Önt és tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy az adott ügyben és az Önt érintő szempontból milyen lehetőségek állnak a rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a válás egy nagyon megrázó, stresszes élethelyzet sok esetben szükség van külső szakember igénybevételére, aki lelkiekben nyújt támogatást. Kapcsolatban állunk más mediátor irodával, illetve pszichológusi és életmód tanácsadó szakemberek ajánlásával tudunk Önnek  segíteni. A válás járulékos kérdéseivel  – szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás, tartásdíj, lakáshasználat, vagyonjoggal kapcsolatos problémák tisztázása, rendezése – összefüggő eljárásokban segítünk Önnek jogai  érvényesítésében és, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb megoldást. A gyermekvédelem területén is ellátjuk ügyfeleink képviseletét a gyámhivatali, családsegítői szolgálatok előtt folyó eljárásokban. Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, kérjük egyeztessen időpontot a megadott elérhetőségek egyikén!