A társadalom szociális érzékenységének, a demokrácia fejlettségének fokmérője az, hogy hogyan bánik a gyermekekkel. A XX. század volt az a század, amelyben előtérbe került a gyermek, és ekkor ismerték fel igazán, hogy ők más elbánásban kell, hogy részesüljenek. Ez az a század, ahol a legtöbbet tettek a gyermekek védelméért, a gyermeki jogok elismeréséért. Az intézményes állami gyermekvédelem az 1901-es Széll Kálmán-féle törvények (8. és 21. törvénycikkek) életbe lépésével született meg Magyarországon, amely mellett azonban tovább szélesedett és színesedett a civilek és az egyház részvétele a gyermekek védelmében. Ezekre a törvénycikkekre a gyermekvédők sokáig úgy tekintettek, mint egy egységes és átfogó törvényi szabályozásra, azonban az első önálló és rendszerszerűen felépített gyermekvédelmi törvény megszületésére majdnem 100 évet kellett várni. Az ENSZ 1989. november 20-án, New Yorkban fogadta el a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, amelyet hazánk az 1991.évi LXIV. évi törvénnyel hirdetett ki. Az Egyezmény elfogadásával a felnőttek a társadalom önálló, de különleges védelemre szoruló tagjaiként ismerték el a gyermekeket.

A gyermekvédelem területén állami keretek között gyermekjogi képviselők (jogvédők) látják el a gyermekek jogainak védelmét, érdekképviseletét.

Tekintettel az elmúlt pár évben kialakult társadalmi helyzetre a gyermekbántalmazások megnövekedett és a képviselők csekély számára, ügyvédként segítem a gyermekeket jogaik érvényesítésében, illetve ellátom szüleik, nagyszüleik képviseletét is a gyermekvédelmi rendszerben. Ezekre főleg jogsérelem esetén van szükség. Ügyfeleim sok esetben nem tudják megfelelően képviselni jogaikat, megfogalmazni véleményüket, kérésüket. A bántalmazott nőknek, gyermekeknek, nincs kihez fordulniuk. A gyermekvédelmi rendszerbe történő bekerülés  során a hatóságok és hivatalok nem mindig döntenek  és járnak el a jogszabályoknak megfelelően, vagy ahogy az adott helyzetben a lehető legjobb lenne a segítségre szorulók részére. Egyre növekszik az iskolai bántalmazások és az interneten elkövetett bántalmazások száma is, ezekben az esetekben is állok ügyfeleim rendelkezésére.

Alkalmazások:

UNICEF HELPapp – www.unicef.hu/helpapp

www.holagyerek.hu

www.unicef.hu

Honlapok:

Gyermek, család, ifjúság, Kiemelkedően Közhasznú Egyesület – www.csagyi.hu

www.nane.hu

www.tegyesz.hu Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

www.nebantsvilag.hu

Gyermekkrízis alapítvány – www.kek-vonal.hu

Palánta Sorsfordító Alapítvány – www.palantamisszio.hu

www.agotaalapitvany.hu

www.feszekegyesulet.hu