Mi a teendő, ha ittas vezetésen érték tetten:

Az ittas vezetésért járó büntetés kiszabását befolyásoló tényezőkről olvashat az alábbiakban. Akivel szemben ittas vezet vezetés miatt folytatnak büntetőeljárást, akkor jár el a legbölcsebben, ha  tapasztalt, az ittas vezetéses ügyekben jártas büntetőjogi ügyvédhez fordul. Az ittas vezetésért járó büntetés sok mindentől függ egy büntetőeljárásban. Mi összefoglaljuk azokat a körülményeket, melyek befolyásolhatják a büntetés kiszabását.

Akivel szemben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárást indítottak, leginkább arra kíváncsi, hogy milyen büntetésre számíthat. Szintén tudni szeretné hogy van-e lehetősége elkerülni a járművezetéstől eltiltást, elkerülhető-e az utánképzés. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem egyszerű feladat, hiszen minden ügy más és más. A kiszabott büntetést akár jelentősen befolyásolhatja a védekezés módja. Mindenesetre kijelenthető, hogy 2019-ben az ittas járművezetésért szinte bizonyosan járművezetéstől eltiltás büntetést is fog alkalmazni a bíróság valószínűleg pénzbüntetés mellett.  Az új Btk. hatálybalépésével, kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben tekinthet el a bíróság a járművezetéstől eltiltás büntetés alkalmazásától.

Miért érdemes ügyvédet fogadnia, ha ittas vezetés elkövetésével gyanúsítják?

Az Ön ügye körülményeinek megismerését követően, a megfelelő védekezési stratégia felállításával, mérsékelheti az ittas vezetés kiszabott büntetés mértékét, Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy valakit annak ellenére gyanúsítanak ittas járművezetéssel, hogy nem vezette ittasan a járművet. Ilyenkor a büntetőjogi felelősségre vonást el kell kerülni. Az ügyvéd szükség esetén javasolja az ügyfélnek, ha szakértő bevonását tartja szükségesnek egy büntetőeljárásban. 

A terhelt védelme a büntetőeljárásban kizárólag ügyvéd feladata. Hogy ki folytathat ügyvédi tevékenységet, ki adhat jogi tanácsot, azt pedig az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szabályozza. A büntetőeljárásról szóló törvény 41. §-a alapján ugyanis védőként csak ügyvéd járhat el. Aki pedig jogosulatlanul és üzletszerűen végez ügyvédi tevékenységet, az bűncselekményt (zugírászatot) követ el (Btk. 286.§). Járjanak el körültekintően az ügyvédválasztás során. Ha büntetőeljárás indul Önökkel szemben, ami miatt jogi segítségre van szükségük, kizárólag ügyvédet, illetve ügyvédi irodát keressenek fel védelmük ellátása érdekében.

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763


Az ittas vezetésért járó büntetés 2018-ban:

Gyakran lehet hallani és olvasni arról, hogy az utóbbi időben szigorodtak az ittas vezetésért kiszabható büntetések. Mi is valójában a helyzet az ittas vezetésért kiszabható büntetésekkel 2018-ban? Ha járművezetés ittas állapotban vétsége miatt elmarasztalják, nagy valószínűséggel pénzbüntetésre (esetleg közérdekű munka büntetésre, súlyosabb esetleg ismétlődő elkövetés esetében akár szabadságvesztés büntetésre) és járművezetéstől eltiltásra számíthat.

Az ittas vezetésért járó pénzbüntetés  összegét az elkövető vagyoni helyzete, valamint az általa elkövetett cselekmény súlya együttesen határozza meg. Nem mindegy, hogy az elfogyasztott alkohol az elkövetőnél enyhe fokú, közepes fokú, esetleg súlyos fokú befolyásoltságot eredményezett-e. Még enyhe fokú befolyásoltság esetén is akár többszázezer forint pénzbüntetést, közepes befolyásoltság esetén akár 4-500 ezer forint pénzbüntetést szabhat ki a bíróság, amely összeg azonban szakszerű jogi segítséggel nagyságrendekkel csökkenthető.

A járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabása, amennyiben a bíróság megállapítja az elkövető felelősségét ittas vezetésben, főszabály szerint kötelező. Ettől a bíróság csak különös méltánylást érdemlő esetben térhet el. Amennyiben a járművezetéstől eltiltás büntetést a bíróság teljes körűen (azaz minden járműfajtára alkalmazza) az egyben azt is jelenti, hogy az elkövetőnek utánképzési kötelezettsége is keletkezik. Az utánképzés költsége szintén akár 100-200 ezer forint körüli összeg lehet, attól függően, hogy milyen fokú volt az elkövető befolyásoltsága. Szakszerű jogi segítséggel az elkövető nem fogja elmulasztani a kategóriás eltiltás (ezzel együtt az utánképzés elkerülésének) lehetőségét, amennyiben ügyében erre lehetőség van.

Ki van ittas állapotban?

Az új Btk. módosítása (2013. évi clxxxvi. tv. 118.§(4)bekezdése) miatt, 2014. január 1. napjától, ittas állapotban lévő személy az (Btk. 240. § (3) bekezdés), akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkoholszint, illetve 0,25 milligramm/liter légalkoholszint feletti érték „előidézésére alkalmas” szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Tehát ahhoz, hogy valakit 2019-ben ittas vezetésért megbüntessenek, már nem szükséges az, hogy az elfogyasztott alkohol a járművezető szervezetében felszívódjon, és alkoholos befolyás alá kerüljön. Már az is elegendő, ha már elfogyasztotta azt a mennyiségű alkoholt (már a gyomrában van), amely később (akár a járművezetést követően) a fenti értékeket előidézheti.

Hogy a szervezetben lévő légalkoholszint illetve légalkoholszint milyen (igen enyhe, enyhe, közepes, súlyos, igen súlyos) befolyásoltság előidézésére alkalmas, azt az alábbi alkoholszint táblázatból ismerheti meg.

alkoholszint táblázat

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy ittas vezetés esetén az ön által elfogyasztott alkohol milyen alkoholos befolyásoltságot eredményezett (alkoholszint táblázat)


2019-ben tehát a hatóságoknak csak azt kell vizsgálniuk, hogy az elkövető szervezetében már a vezetéskor volt-e olyan mennyiségű szeszes ital, amely a mérési eredményeket előidézhette. A hatóságok már nem vizsgálják, hogy mennyi volt a vezetéskori (elkövetéskori) alkoholkoncentráció, és hogy az a járművezető befolyásoltságát eredményezte-e. A terhelt tehát elkövette a járművezetés ittas állapotban bűncselekményt, ha a szervezetében a méréskor a bűncselekményi értékhatárt meghaladó alkohol volt, függetlenül attól, hogy leszálló vagy felszálló ágban.

A fentieknek köszönhetően egyszerűbbé vált a bizonyítás, és megszűnt annak a lehetősége, hogy az elkövetők megfelelő vallomás tételével, kibújhassanak a felelősség alól. Nincs már tehát meg az a kiskapu, ami szakértő bevonásával és az italfogyasztásra tett megfelelő nyilatkozattal elkerülhetővé tette a büntetést és a felelősség megállapítását, ezáltal megmenthetővé a vezetői engedélyt. Ma már egyedül a „ráivás” körében van lehetőség megfelelő vallomástétellel elkerülni a felelősségre vonást, azonban „tettenérés” esetén ennek is nagyon kevés az esélye.

Mi befolyásolja az ittas vezetés miatt kiszabott büntetést?

Az ittas vezetés miatt kiszabott büntetést befolyásoló tényezőket nem lehet maradéktalanul számba venni. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy jelentősége van az alábbiaknak:

Követett-e el a terhelt korábban bármilyen bűncselekményt?

Követett-e el az elmúlt két évben szabálysértést?

Milyen volt az alkoholos befolyásoltság mértéke?

Milyenek a terhelt személyi körülményei?

Milyenek az elkövetés körülményei?

Önnek büntetőjogi ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, lehetőségeiről, az ittas vezetésért járó büntetésről, annak neméről és mértékéről valamint a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőügyvéd segítségét. 

Kapcsolódó oldalak:

Járművezetés ittas állapotban tényállása

A védekezés céljai ittas vezetés esetén

Mire számíthatok, ha ittasan vezettem?

Vissza