Mediáció a családjogban

Irodánk érdekegyeztetés céljából, illetve egy esetleges pert megelőző eljárásként nyújt mediátori szolgáltatást ügyfelei részére szakképzett ügyvéd-mediátor által. A mediátor elsősorban a családi jog területén, válási mediáció keretében áll ügyfeleink rendelkezésére.

A válás minden ember számára hatalmas megrázkódtatást jelent, akár saját maga, akár házastársa kezdeményezte az életközösség megszakítását. Ha a válni kívánó feleknek közös gyermekük is van, a család szétbomlása még nagyobb pszichikai terhet ró a családtagokra. A válás rendkívül megterhelő mind anyagi, mind lelki szempontból, ezért célszerű a válási folyamat gyors és költséghatékony lebonyolítása.

Az új Polgári törvénykönyv Családjogi könyvében új szabály, hogy a felek közvetítői eljárást vehetnek igénybe. Mediátor igénybe vételére sor kerülhet a válóper előtt, de akár közben is. A felek önállóan vagy a bíróság kezdeményezésére kapcsolatuk vagy az ún. járulékos kérdések rendezésére is igénybe vehetnek mediátort. A felek – saját, illetve a bíróság kezdeményezésére – önkéntesen és aktívan vehetnek részt az eljárásban, és mivel legjobban ők ismerik saját kapcsolatukat, és tudják azt a legmegfelelőbben rendezni, a megállapodás megtartása is eredményesebb. A törvény többször is előtérbe helyezi a közvetítést, például, a szülői felügyelettel kapcsolatos és gyermekvédelmi ügyekben is.

A válási mediáció egy elhúzódó drága bírósági eljárás emberközpontúbb, hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb alternatívája. A válási mediátor az eljárás során mindkét válni kívánó felet képviseli. Ezzel szemben a bontóperben az ügyvédek csak az egyiküket. Az eljárás célja nem a házasság helyreállítása és a felek kibékítése, hanem a közöttük lévő kommunikáció elősegítése, irányítása, érdekeik egyeztetése, hogy a jövőjükre nézve megfelelő döntéseket hozzanak.

A mediátor elsősorban közös megbeszéléseket tart a felek közreműködésével, de lehetőség van négyszemközti beszélgetésekre, úgynevezett kaukuszülésre is. Az ülések során a mediátor pártatlan, semleges, nem ítélkezik, és mindkét fél érdekeit figyelembe kell vennie. A mediátort titoktartás kötelezi, akárcsak az ügyvédeket.

A mediáció célja

A mediáció célja, hogy a felek rövid idő alatt egy mindenkinek megfelelő egyezségre jussanak elsősorban a házasságban szerzett vagyon elosztása, a közös lakás további sorsa és a közös gyermek, illetve gyermekek elhelyezése, a velük való kapcsolattartás kérdéseiben.

A mediáció keretében megkötött közös érdekeket tükröző egyezséget, a mediációs megállapodást a bíróság hagyja jóvá, amely pár hónapot vesz csak igénybe az akár évekig is elhúzódó bíróság előtti válóperhez képest.

A mediáció előnyei

Amennyiben tehát békés, gyors, költséghatékony válást szeretne, válassza a válási mediációt, mert az

  • gyors, hatékony, költségkímélő
  • jóval diszkrétebb a bírósági tárgyalásoknál
  • hosszú távra megalapozza a felek közötti hatékony, békés, együttműködő kommunikációt, hiszen a mediációs megállapodás a felek saját döntéseit tartalmazza, szemben a bíróság döntésével
  • gyorsasága, diszkréciója miatt, kiemelten tekintettel van a gyermekek sérülékeny lelkivilágára abban a nehéz helyzetben, amit egy válás egy gyermeknek jelent
  • lelkileg és anyagilag sokkal kevésbé megterhelő, mint egy esetleg évekig elhúzódó, bíróság előtt lezajló válóper.

A mediáció különösen ajánlott különböző állampolgárságú, közös gyermeket nevelő felek vitáiban, illetve válást követően a nagyszülői kapcsolattartás eseteiben is.