A biztosíték

A Be. 586. §-a szerint abban az esetben, ha a terhelt külföldön él, kérelmére 8 évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetében a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság engedélyezheti biztosíték letétbe helyezését.

Ebben az esetben a büntetőeljárás a terhelt távollétében is lefolytatható, amennyiben a biztosítékot letétbe helyezte. Tehát a biztosíték letételéért cserébe a magyar hatóságok nem fognak ahhoz ragaszkodni, hogy a terhelt Magyarországon maradjon.

Nincs helye biztosítéknak, ha a bűncselekmény halált okozott.

Annak összegét az ügyész, illetve a bíróság határozza meg, lehetőség szerint a terhelttel szemben előre láthatóan kiszabásra kerülő pénzbüntetés, vagyonelkobzás, illetve bűnügyi költség végrehajtásához szükséges mértékben.

Abban az esetben, ha a biztosítékot letétbe helyezték, a terheltnek szóló iratokat a védője mint kézbesítési megbízott részére kell kézbesíteni, aki köteles a terheltet haladéktalanul értesíteni a részére kiadott, illetve kézbesített iratok tartalmáról.

Ha a terhelt Magyarország területét elhagyta és a kézbesítési megbízottnak kézbesített idézés ellenére nem jelenik meg, nincs helye elővezetésnek, az eljárás felfüggesztésének, hirdetményi idézésnek és a tárgyalást a terhelt távollétében meg kell tartani. A tárgyaláson védő részvétele kötelező.

Amennyiben a bíróság a terheltet bűnösnek mondja ki, a biztosíték a határozat jogerőre emelkedésével az államra száll.

Ha a bíróság pénzbüntetést szab ki, vagyonelkobzást alkalmaz vagy a terheltet a bűnügyi költség megfizetésére kötelezi, az államra szálló biztosíték összegét ezek fedezetére kell fordítani.

Végrehajtandó, illetve részben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a büntetés végrehajtásának befejezése után a biztosítékot az elítéltnek vissza kell fizetni. Más büntetés végrehajtása iránt nem lehet intézkedni.

A biztosíték azonban a terheltnek teljes egészében vagy több bűncselekmény elkövetése esetén arányosan visszajár a nyomozás részbeni megszüntetése vagy a bíróság részbeni felmentése esetében.

Ugyancsak visszajár annak összege abban az esetben is, ha annak összege meghaladja a pénzbüntetés, vagyonelkobzás vagy bűnügyi költség összegét.

Önnek azonnal büntető ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

(forrás: www.magyarorszag.hu)

ittas vezetés, zaklatás, becsületsértés, rágalmazás, csalás, sikkasztás, lopás, magánlaksértés, garázdaság, cserbenhagyás, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, letartóztatás, vesztegetés, kábítószer birtoklás, kábítószer-kereskedelem