Az apai jogállás

Az új Ptk. szabályaiban az apaság vonatkozásában az apasági vélelmek rendszere áttekinthetőbbé és érthetőbbé vált.

Az apai jogállást első helyen továbbra is az anyával megkötött házassága keletkezteti a férj javára, ezt követően és élettársak – ténylegesen egymással élő, mással házassági kötelékben nem álló férfi és nő – esetén, az emberi reprodukcióra irányuló részvétele keletkeztet apaságot az élettárs férfi javára. Amennyiben egyik eset sem áll fenn, illetve az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el. Ha így sem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ki az apa a végső eszköz  az apaság bírósági úton történő megállapítása.

Az apaság vélelmének megdöntése körében az új megoldások egyike a nemperes eljárásban történő megdöntés lehetősége közjegyzői eljárás keretében. Erre akkor van mód, ha az apai vélelem az anya férjével szemben áll fenn, a házastársak életközössége azonban legalább háromszáz napja megszűnt és az a férfi, akitől a gyermek valójában származik, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak szeretné elismerni. A rendelkezés számol azzal a nem ritka helyzettel, amikor a házasság kötelékként még fennáll, de a házassági életközösség már megszakadt.


Az anyai jogállás

A gyermek anyja az a nő, aki megszülte. 

Ha az anya személye nem állapítható meg, a gyermek kérheti annak bírósági megállapítását, hogy az anyja az általa megjelölt személy. Ha a gyermek meghalt, ez a jog a leszármazóját illeti meg. 

Az anyaság bírósági megállapítását az is kérheti, aki azt állítja, hogy ő a gyermek anyja. 

Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem jogosult perindításra az a nő, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.

A gyermek, a gyermek halála után leszármazója vagy a vér szerinti anya kérheti annak bírósági megállapítását, hogy a születési anyakönyvbe anyaként bejegyzett személy nem az a nő, aki a gyermeket megszülte, feltéve, hogy az anyaságra vonatkozó téves bejegyzés közigazgatási úton nem orvosolható.