Nem kell a különélő szülő hozzájárulása:

A  szülő a gyermekét nem huzamos időre, illetve nem letelepedés céljából a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre viheti, ha

 • szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot;
 • a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján a szülők egyike gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem vonta meg
 • a szülő az őt megillető kapcsolattartási jog keretében a kapcsolattartásra meghatározott időtartam alatt viszi a gyermeket külföldre, kivéve, ha a bíróság vagy gyámhatóság ettől eltérő rendelkezése folytán a másik szülő hozzájárulása szükséges.

szülő a gyermeket akár huzamos időre vagy letelepedés céljából is a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre viheti, ha a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta vagy megvonta.


Az alábbi esetekben a gyám is jogszerűen külföldre viheti a gyermeket a szülő hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy a gyámhatóság nem korlátozta erre vonatkozó jogosultságát:

 • nem huzamos időre, illetve nem letelepedés céljából a gyermek családba fogadása esetén;
 • amennyiben a gyermeket harmadik személynél helyezték el, és erre tekintettel a szülő felügyeleti joga szünetel.

 

Kell a különélő szülő hozzájárulása:

Amennyiben a szülő huzamos időre vagy letelepedés céljából viszi külföldre a gyermeket, szükséges a másik, különélő szülő hozzájárulása. Ennek esetei az alábbiak lehetnek:

 • a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot;
 • a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján a szülők egyike gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem vonta meg.

A gyermek családba fogadása esetén a gyermeket a gyám csak a szülő hozzájárulásával viheti külföldre a gyermeket huzamos időre vagy letelepedés céljából.

Huzamos időnek minősülhet a tanulmányok folytatása, a munkavégzés vagy más hasonló célból történő külföldre távozás.

Ha a másik szülő nem adta hozzájárulását a gyermek külföldre távozásához, a szülő a gyámhivatal döntését kérheti e kérdésben. A gyámhivatalnak a gyermek külföldre vitelét engedélyező határozata ebben az esetben pótolja a másik szülő hozzájárulását.

A külföldi tartózkodási hely kijelölését kérő szülőnek a kérelméhez csatolni kell azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van (így különösen a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, a szülő jövedelemigazolását, befogadó nyilatkozatot). A környezettanulmány beszerzéséről a szülő kérelmére a gyámhivatal gondoskodik. Ha a szülő még nem kezdte meg külföldön a munkavégzést, a gyámhivatal a jövedelemigazolás helyett elfogadhatja a szülő nyilatkozatát a várható jövedelméről.

A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy a gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e.

Ha nem szerzi meg  az engedélyt a másik szülőtől, vagy nincsen gyámhivatali engedély és mégis huzamos időre, letelepedés céljából külföldre utazik a gyermekkel, a gyermek jogellenes külföldre vitele bűncselekményt valósítja meg. Ha jogszerűen utaznak el a gyermekkel például nyaralni, de később meggondolja magát és nem jönnek haza, a gyermek jogellenes visszatartása bűncselekményt valósítja meg.


Kiskorú jogszerű külföldre utazása

A kiskorúak külföldre utazása esetén javasolt, hogy a kiskorú vagy a vele utazó személy vigye magával a szülők (ha csak az egyik szülővel utazik, akkor a másik szülő) magyarul és a meglátogatni szándékozott – illetve a tranzit – ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek külföldre utazásához és ottani tartózkodásához.

Amennyiben a hozzájárulási nyilatkozat lefordítása a meglátogatni szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy az angol vagy német fordítás is elegendő lehet. Hivatalos fordítás nem szükséges.

A szülői hozzájárulási nyilatkozat kiállításához nincs egységes uniós formanyomtatvány.

A nyilatkozatban az alábbi adatokat célszerű feltüntetni

 • a kiskorú, a kísérő és a szülő(k) adatai (születési adatok);
 • a kiskorú utazásra jogosító okmányának száma;
 • a külföldi tartózkodás célja, helye (cím, telefon);
 • a meglátogatni kívánt személy vagy intézmény (iskola, tanfolyamszervező) adatai, elérhetősége.

Amennyiben például egy óvodás vagy iskolás csoport utazik szülői kíséret nélkül egy másik országba, és a kirándulást szervező szervezet / intézmény rendelkezik egységes nyilatkozattal arról, hogy a szülők hozzájárultak a kiskorú gyermek külföldi utazásához, nincs szükség külön szülői hozzájáruló nyilatkozatra.

A jogszerű ügyintézés érdekében ezen a honlapin tájékozódhat, hogy az adott országban milyen engedélyeket kell beszerezni, hogy ne valósítson meg bűncselekményt!

https://e-justice.europa.eu/content_lawful_removal_of_the_child-289-hu.do