Mire számithat, ha Önnel szemben ittas járművezetés miatt folyik büntetőeljárás:

Az ittas vezetés miatt legtöbbször igyazoltatással kezdődik az eljárás.  Ezt követően az ittas vezetők többségével szemben jellemzően még a helyszínen alkoholszondát alkalmaznak. Ezeknek az alkoholszondáknak egy része csak az alkoholfogyasztás tényének alátámasztására alkalmas, más részük pedig úgynevezett hitelesített mérőeszköz. A hitelesített mérőeszköz alkalmas arra is, hogy a szervezetben lévő alkohol mennyiségét is megállapítsa. Amennyiben a mérés szerint a jármű vezetője alkoholt fogyasztott és a szervezetében található alkohol mennyisége eléri a bűncselekményi értékhatárt, úgy az igazoltatást előállítás követi.

Előállítás

Az előállítás azt jelenti, hogy a járművezetőt a helyi, illetékes rendőrkapitányságra szállítják. Ha a mérőeszköz, amit vele szemben alkalmaztak nem hitelesített, úgy a rendőrkapitányságon hitelesített mérőeszközzel is meg kell ismételni a mérést. Amennyiben a jármű vezetője nem működik együtt, vagy más okból szükséges, úgy vérmintavétel következik. A vérmintavétel adására a jármű vezetőjét kötelezni lehet. Ez kikényszeríthető. A legtöbb esetben a járművezető jogosítványát még a helyszínen elveszik, amit a rendőrség az okmányirodának küld meg. Innentől szünetel a jármű vezetőjének vezetési jogosultsága.

Fontos tudni, hogy ha ennek ellenére a jármű vezetője mégis autóba ül, az engedély nélküli vezetés szabálysértést követi el. Ennek a szabálysértésnek az elkövetőjét öttől százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal és akár járművezetéstől eltiltással is sújthatja a szabálysértési hatóság.

Gyanúsítotti kihallgatás

Az előállítás után a következő jellemző lépés a gyanúsítottként történő kihallgatás. Ideális esetben ez néhány nappal az előállítás után történik. Így a gyanúsítottnak lehetősége van arra, hogy büntetőjogban jártas szakemberrel konzultáljon, és felkészülten várhassa a kihallgatását. A gyanúsítottként történő kihallgatásnak több szempontból kiemelkedő jelentősége van az eljárásban. Egyrészt ekkor közlik a gyanúsítás pontos szövegét, ettől az időponttól folyik az eljárás hivatalosan is a gyanúsítottal szemben, és jellemzően ezen az eljárási cselekményen teszi meg a vallomását a gyanúsított. Ekkor kezdődik meg az a határidő is, ami lehetőséget ad a gyanúsított számára arra, hogy ügyét lehetőség szerint úgynevezett bíróság elé állítás keretében bírálják el. Szintén nem árt felkészülni arra, hogy akivel szemben a rendőrség büntetőeljárást folytat (aki büntetőeljárás hatálya alatt áll), annak fényképét és ujjlenyomatát a nyomozó hatóság köteles nyilvántartásba venni. Ezt hívja a köznyelv “rabosításnak”. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a gyanúsítottról fényképfelvételt készít a rendőrség, és rögzíti az ujjlenyomatát. Ezen az eljárási cselekményen kötelező az együttműködése a gyanúsítottnak.

Iratismertetés

Amennyiben a nyomozó hatóság befejezi a nyomozást, erről értesíti a védőt és a gyanúsítottat, és lehetőséget biztosít számukra, hogy az iratokba betekintsenek, azokról másolatot kérjenek, esetleg elektronikus formában (fényképfelvétel) maguk készítsenek másolatot azokról. Ezt az eljárási cselekményt nevezik iratismertetésnek.

A bíróság elé állítás vagy az általános szabályok szerinti eljárás?

Bíróság elé állítás ittas vezetés esetén

Az iratismertetést követően, amennyiben az ügy megítélése egyszerű, és az egyéb feltételei is fennállnak, az ügyészség a gyanúsítottat bíróság elé állíthatja. A bíróság elé állítás intézménye a büntetőeljárás egyszerűsítését, gyorsítását célzó jogintézmény. Az ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárások többségében célszerű lehet az eljárást bíróság elé állítás keretében lefolytatni. Ebben az eljárási formában ugyanis a gyanúsítás napjától számítva 30 napon belül megtörténik az elsőfokú tárgyalás, azaz 30 napon belül elsőfokú ítélet várható. Amennyiben a védekezési stratégia elődleges célja a járművezetéstől eltiltás mellőzése vagy a járművezetéstől eltiltás járműkategóriára vagy járműfajtára korlátozása, szintén hasznos lehet ez az eljárás, hiszen ebben az esetben a vezetői engedélyt akár 30 napon belül vissza lehet szerezni.

Általános szabályok

Amennyiben az ügyészség megítélése szerint a büntetőügy nem egyszerű megítélésű, a bíróság elé állítás feltételei nem állnak fenn, vagy más okból további nyomozás szükséges, a bíróság elé állítás helyett az általános szabályok szerint folyik tovább a büntetőeljárás. Ez akár azt is jelentheti, hogy hosszú hónapok telnek majd el addig, amire befejeződik a nyomozás. A nyomozás befejezésekor a nyomozó hatóság ebben az esetben is iratismertetést tart.

Ha az eljárás az általános szabályok szerint folyik, abban az esetben valószínűleg jóval hosszabb ideig tart a büntetőeljárás. Amennyiben tehát számít az idő, célszerű törekedni arra, hogy az eljárást bíróság elé állítás keretében folytassák le.

Vádemelés

Az iratismertetést követően az eljárás jellemzően a vádemeléssel folytatódik. Az ügyészség, amennyiben a gyanúsított büntetőjogi felelősségre vonását kívánja, vádiratot nyújt be a bíróságra.

Bírósági tárgyalás

A bíróság a vádirat benyújtását követően kitűzi a tárgyalás határnapját, a tárgyalás határnapjáról pedig írásban értesíti az ügyészt, a védőt és a vádlottat is. A bírósági tárgyalás a vádirat ismertetésével kezdődik, majd ezt követi a vádlott kihallgatása. A vádlott ekkor szabadon eldöntheti, hogy kíván-e vallomást tenni, avagy sem. A vádlott kihallgatását követően foganatosítja a bíróság az ügyben szereplő esetleges tanúk kihallgatását. Ittas járművezetés vétsége miatt tartandó bírósági tárgyalásokon általában ez csak akkor szokott előfordulni, amennyiben ellentmondás van az esetleges tanú és a vádlott vallomása között. Amennyiben a vádlott elismerte a büntetőjogi felelősségét, és nem vitatja a vádirati tényállást, úgy a bíróság a tanúvallomásokat felolvasás útján teszi a bizonyítási eljárás anyagává. Rendszerint ezt követi az egyéb, nyomozás során keletkezett iratok ismertetése. Amennyiben a bíróság az összes, a nyomozás során keletkezett iratot ismertette a bizonyítási eljárást befejezetté nyilvánítja, megkéri az ügyészt és a védőt a perbeszédek megtartására.

Ítélethozatal

A perbeszédek megtartását követően a bíróság az eljárás résztvevőit megkéri, hogy hagyják el a tárgyalótermet annak érdekében, hogy a bíróság zárt tanácskozást követően meghozza az ítéletet. Ezt követően hirdeti ki bíróság szóban az ítéletet.

A kihirdetett ítélettel szemben 3 jogorvoslatnak, azaz 3 jognyilatkozat megtételének van helye.

  1. A kihirdetett ítéletet tudomásul lehet venni. Amennyiben az ügyész, a védő, és a vádlott is tudomásul vette az ítéletet, úgy az ítélet jogerőssé és végrehajthatóvá válik a kihirdetés napján.
  2. A kihirdetett ítélettel szemben 3 nap gondolkodási időt lehet fenntartani. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a kihirdetés követően azonnal a jognyilatkozatról dönteni. Amennyiben az ügyész, védő, vádlott ezt választja, úgy az ítélet kihirdetését követő 3 napon belül nyilatkozni lehet az ítélet tudomásulvételéről vagy be lehet jelenteni fellebbezést. Amennyiben a 3 napos határidő bármilyen jognyilatkozat megtétele nélkül telik le, vagy a jognyilatkozat elkésett, úgy kell tekinteni, mintha az ítéletet a 3 napos gondolkodási időt fenntartó személy tudomásul vette volna. Ilyen esetben a jogerő a 3 napos határidő lejártát követő napon áll be.
  3. A kihirdetett ítélettel szemben fellebbezést is be lehet jelenteni. Amennyiben valaki fellebbezést jelent be, úgy a bírósági eljárás a másodfokú bíróság (törvényszék) előtt fog folytatódni.

Mi történik a büntetőeljárás után?

Amennyiben Önt jogerősen járművezetéstől eltiltásra ítélték 2 lehetőséggel kell számolnia. Ha a bíróság a járművezetéstől eltiltást bármilyen járműkategóriára korlátozta, úgy abban az esetben nem kell kötelező utánképzésen részt vennie, csak meg kell várnia, hogy a járművezetéstől eltiltás ideje lejárjon. Addig értelemszerűen olyan típusú járművet nem vezethet, amelyre az eltiltás vonatkozik. Amennyiben tehát rendelkezik más kategóriára is vezetői engedéllyel, azon kívül, mint amitől jogerősen eltiltották, úgy lehetősége van, azon járművek további vezetésére. Ha a bíróság teljes körűen tiltja el Önt a járművezetéstől, úgy kötelező részt vennie utánképzésen. Az utánképzést, a járművezetéstől eltiltás ideje alatt el lehet kezdeni, azonban vizsgát csak a járművezetéstől eltiltás lejártát követően lehet tenni.