201707.12
2

Reintegrációs őrizet, alkalmazásának feltételei

Mi az a reintegrációs őrizet?

A reintegrációs őrizet a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését elősegítő új jogintézmény a büntetés-végrehajtási jogban. 2015. április hó 1. napjával lépett hatályba.

A 2014. évi LXXII. törvény 140. §-a a következőképpen rendelkezik:

A reintegrációs őrizet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható. Ha a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, illetve ennek kizártsága esetén, a szabadulás várható időpontja előtt, legfeljebb hat hónappal helyezhető reintegrációs őrizetbe az elítélt.  Előnye, hogy az elítélt szabadságának teljes elvonását megszünteti. Mozgási szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát korlátozza, amely elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazása mellett biztosítható. Elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet az elítélt csak az elrendelő határozatában meghatározott célból hagyhatja el. Amennyiben a reintegrációs őrizet helye nem az elítélt saját tulajdonában álló lakóingatlan, a tulajdonos előzetes, írásbeli befogadó nyilatkozata szükséges.

Ki helyezhető reintegrációs őrizetbe?

Az az elítélt helyezhető reintegrációs őrizetbe, akit első alkalommal ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre, akit nem személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el, öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztését fogház – vagy börtönfokozatban tölti, ezzel szemben nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, ha vele szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani, az előzetes letartóztatását a szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították, az engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható okból megszüntették, az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le, a megjelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmatlan. A fentebb leírtakon túl a fiatalkorú reintegrációs őrizetének alkalmazási feltétele, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt legalább egy alkalommal családi terápián vagy családi konzultáción vegyen részt, valamint a törvényes képviselő hozzájárulása az elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítéséhez, és fogadónyilatkozat megtétele a lakhatás tekintetében, és nyilatkozata a fogvatartott kíséréséről. A reintegrációs őrizetben töltött tartam, a szabadságvesztésbe beleszámít.

Önnek büntető ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.


Kapcsolódó oldalak:

Reintegrációs őrizet szabályainak módosítása

Vissza