Motozás a büntetőeljárásban

A motozás az ügyész vagy a nyomozó hatóság által bárkivel szemben elrendelt olyan kényszerintézkedés, amely az emberi méltóság alkotmányos jogát (Alaptörvény II. cikk) korlátozza, bizonyíték megtalálása érdekében.

A motozás  feltételei

A motozás tárgyi bizonyítási eszköz vagy elkobozható, illetőleg vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akiről megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetőleg olyan dolgot tart magánál, amely vagyonelkobzás alá eshet. Lefolytatása során a motozás alá vont személy rendelkezése alatt álló jármű, csomag és más tárgy is átvizsgálható. A motozás foganatosítása során az ún. kettős nemi szabály érvényesül, azaz a motozást csak a megmotozottal azonos nemű személy végezheti és egyébként is csak a megmotozottal azonos nemű személy lehet jelen (mindkét szabály alól csak az orvos jelent kivételt). Ha a motozás során testüreg átvizsgálása szükséges, azt csak orvos végezheti. Az érintett testének átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és csak ilyen személy lehet jelen. Halaszthatatlan nyomozati cselekményként határozat nélkül indokolt és halasztást nem tűrő esetben nyomban elvégezheti az ügyész és a nyomozó hatóság. A büntetőeljárás eredményességét szolgáló kényszerintézkedés nem tévesztendő össze a büntetőeljárás keretein kívül történő, biztonsági célú “motozás”, vagyis a ruházat, a csomag vagy a jármű átvizsgálásra vonatkozó, bizonyos szerveket, személyeket megillető jogosultság eseteivel (pl. létesítményvédelem).

Önnek büntető ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

office@lorik.hu

06 70 947 9950

06 70 434 8763

Mit tudhat meg a konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

A motozásra jogosult személyek

Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendel el és hajt végre. Így végrehajthatja a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága, valamint az ügyészség tagja. Más hatóságok, hivatalos személyek nem jogosultak büntetőeljárási motozásra.

Kapcsolódó oldalak:

Elővezetés

Őrizetbe vétel

Előzetes letartóztatás

Házi őrizet

Lakhelyelhagyási tilalom

Külföldre utazási tilalom

Ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel (rabosítás)

Távoltartás

Ideiglenes kényszergyógykezelés

Vissza

(forrás: www.magyarorszag.hu)